Polityka prywatności

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej
 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Filmar Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń
   

 2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych, kontaktowych, adresowych, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail itp.

  Dane te Administrator otrzymuje od Ciebie w związku ze zleceniem wykonania usługi i przetwarza je wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi oraz realizacji umowy o wykonanie zamówionej usługi, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ust. 1 lit b RODO.

  Administrator nie przetwarza Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.
   

 3. Prawo do sprzeciwu

  W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   

 4. Administrator przechowuje Twoje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy prawa w zakresie prawa podatkowego, rachunkowego bądź też do czasu przedawnienia dochodzenia roszczenia.
   

 5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom prowadzącym obsługę księgową Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub innym podmiotom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych w zakresie zawartych umów powierzenia i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
   

 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych

  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

  4. przenoszenia danych

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
    

 7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy.
   

 8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.
   

 9. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku i nie są to dane osobowe zgodnie  RODO.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie, local storage, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu. Służą one celom statystycznym i personalizacji strony internetowej. Nasze ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Czytaj więcej informacji o Cookies.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Inne informacje:

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z udostępnionych naszych danych kontaktowych.

Hotel Filmar **** - sala konferencyjna dostępna na MojeKonferencje.pl